Beijing 161 Drum Tower Boutique Hotel

 


abcdef-01.jpg

北京161酒店又新添一位成员,坐落在北京鼓楼旁,酒店拥有15间客房,复古工业风格与四合院的结合。将于

2017年底与您见面。

abcdef-04.png
abcdef-07.png
abcdef-02.png

现在预定享受10%折扣.预定日期从2018年12月开始。

预定邮箱: dana-yang@joy-realm.com

abcdef-05.jpg
abcdef-03.png